Prije pisanja Prilagođeno iz serije radova Write Source, za Vas priredili Great Source Education Group.
Prije pisanja
Prije pisanja
Prvi je korak u procesu pisanja imati o čemu pisati. Ovaj postupak će Vam pomoći odabrati temu, prikupiti pojedinosti i organizirati ih.
Što se događa prije pisanja?
Područja i teme
Ideje i pojedinosti
Glavna misao
Ključna rečenica
Strukturni pogled
Sljedeći korak
Što se događa prije pisanja?
Uvod
Prvi korak u procesu pisanja je imati o čemu pisati.
 • Odaberite područje koje Vas zanima.
 • Odaberite temu.
 • Prikupite pojedinosti.
 • Napišite ključnu rečenicu.
 • Načinite strukturu uratka.
Područja i teme
Odaberite područje
Ako Vam područje nije zadano, odaberite ga pomoću liste iz primjera.
 • Pročitajte listu.
 • Odaberite područje koje odgovara Vašem zadatku.
Područja i teme
Pronađite temu
Mapa uma Vam može pomoći da suzite područje zanimanja kako biste pronašli temu.
 • Za početak, na sredinu papira napišite opći pojam.
 • Oko općeg pojma napišite pojmove koji su na bilo koji način povezani s općim pojmom i povežite ih crtama.
 • Nastavite sve dok ne pronađete temu koja odgovara Vašem zadatku.
Ideje i pojedinosti
Prikupljanje pojedinosti
Različite vrste pisanja zahtijevaju različite strategije za prikupljanje pojedinosti.
 • Kronološki slijed događaja je od velike pomoći pri pripovjedačkom pisanju.
 • Tablica Znaš-Pitaj-Nauči je od velike pomoći pri izlagačkom i pisanju uvjeravanjem.
 • Tablica za prikupljanje podataka je od velike pomoći pri pisanju istraživačkog referata.
Ideje i pojedinosti
Kronološki slijed događaja
Pomoću ovog predloška možete organizirati događaje u priči.
 • U lijevi stupac napišite Prvo, Sljedeće, Zatim, Uskoro, Napokon.
 • U desni stupac napišite događaje.

Otvorite predložak Tablica kronološkog slijeda događaja.

Ideje i pojedinosti
Tablica Znaš-Pitaj-Nauči
Pomoću ovog predloška možete prikupiti pojedinosti za izlagački ili referat s uvjeravanjem.
 • U prvi redak napišite ono što već znate o temi.
 • U drugi redak napišite pitanja na koja ćete tražiti odgovore.
 • U treći redak napišite odgovore.

Otvorite predložak Tablica Znaš-Pitaj-Nauči.

Ideje i pojedinosti
Tablica za prikupljanje podataka
Pomoću ovog predloška možete prikupiti podatke za istraživački referat.
 • Navedite temu.
 • U lijevi stupac napišite pitanja.
 • U prvi redak napišite izvore podataka.
 • U ćelije upišite odgovore.

Otvorite predložak Tablica za prikupljanje podataka.

Ideje i pojedinosti
Izvori za istraživanje
Ovo su neki od izvora koje možete koristiti za istraživački referat:
 • knjige
 • članci iz časopisa i drugog tiska
 • internet
 • dokumentarni filmovi
 • razgovori.
Glavna misao
Pojam glavne misli
Glavna misao je rečenica koja govori što je tema uratka. Postoje dvije vrste glavnih misli.
 • Glavna misao u kojoj navodite tezu u: pripovjedačkim, izlagačkim i istraživačkim referatima.
 • Glavna misao u kojoj nudite svoje mišljenje u referatima s uvjeravanjem.
Glavna misao
Pisanje glavne misli u kojoj navodite tezu

Učinkovita glavna misao imenuje temu i govori na koji ćete se dio usredotočiti.

Pisanje glavne misli u kojoj navodite tezu
Glavna misao
Pisanje glavne misli u kojoj nudite svoje mišljenje

Učinkovita glavna misao imenuje temu i sažima Vaše razmišljanje o njoj.

Pisanje glavne misli u kojoj nudite svoje mišljenje
Ključna rečenica
Pojam ključne rečenice
Ključna rečenica je rečenica koja daje sažetak odlomka. Svrha svake ključne rečenice u eseju je:
 1. da podupire glavnu misao eseja i
 2. da se bavi jednom od glavnih točaka sadržaja eseja.
Ključna rečenica
Pisanje ključne rečenice
Pri definiranju ključne rečenice:
 1. nabrojite glavne točke sadržaja eseja
 2. odaberite točke koje možete poduprijeti podatcima
 3. napišite za svaku točku sadržaja po jednu ključnu rečenicu.
Strukturni pogled
Strukturni pogled Vašeg uratka
Strukturni pogled Vam može pomoći da organizirate podatke u izlagačkom ili pisanju uvjeravanjem.
 1. U predlošcima PUP-a poslužite se predloškom za Strukturni pogled koji je dobra početna točka za nabrajanje ključnih točaka sadržaja eseja i definiranja ključnih rečenica.
 2. Otvorite predložak Strukturni pogled.
Strukturni pogled
Primjer

Lijevo na slici je primjer strukturiranog eseja o buri.

Kada ste napisali strukturu uratka, možete početi pisati prvu verziju.

Sljedeći korak
Počnite pisati

Sljedeći korak u procesu pisanja je samo pisanje.

Pokrenite vodič Pisanje.

Zadatci prikazani u ovom vodiču su prilagođeni iz pisanih materijala Write Sourcea. Ako želite više o materijalima Write Sourcea, posjetite njihovu stranicu.

Ako želite više o materijalima Write Sourcea, posjetite njihovu stranicu.