Logos, Ethos i Pathos u oglašavanju Prilagođeno iz edClassa. Za Vas pripremio SchoolKiT.
  Logos, Ethos i Pathos u oglašavanju
Logos, Ethos i Pathos u oglašavanju
Uvod
Uvjeravanje i Vi

Promislite malo o tome što činite kada želite uvjeiti Vaše roditelje postupe na način koji vama odgovara – na primjer, da vam daju novac ili da vas odvedu na nekakvo putovanje. Možete li reći utječe li Vaša taktika na njihove osjećaje ili na njihov razum?

Vrlo je vjerojatno da su vaša uvjeravanja srodna taktikama koje su upotrebljavali drevni govornici, u vrijeme kada su nastojali uvjeriti slušateljstvo da prihvate njihov pogled na stvari.

Drevno naslijeđe

  Još otkada je Aristotel pisao o načinu uvjeravanja u retorici „ljudi nastoje definirati i usavršiti principe uspješnog utjecaja na publiku“ Rhoads,K.Ph.D. (2002)

  Stoljećima, govorništvo je bilo osnova nastavnog programa, a osobe kojima je uvjeravanje posao prihvatile su retoriku kao principe svakodnevnog rada. Čak su i principi suvremenih „nagovarača“ - političara i oglašivača – pod utjecajima govorničkih principa koji svoje korijene imaju u antici.

  Uvod
  Govornički trokut

  Kako je uočio Aristotel, tri elementa su važna za uspješno uvjeravanje.

  To su:
  • Logos — djelovanje na razum
  • Pathos — djelovanje na osjećaje
  • Ethos — djelovanje na karakter (ugled).
  Pročitaj više

  Dok je poučavao o uvjeravanju, Aristotel se zanimao i za „kairos, što na grčkom jeziku označava komunikaciju. Svjestan „kairosa“ govornik treba svoje riječi prilagoditi vrsti slušateljstva. Na gotovo isti način suvremeni oglašivači trebaju prilagoditi oglašavanje tako da svojim djelovanjem „ubodu“ različite ciljne skupine.

  Uvod
  Izazov

  Vaš zadatak u ovoj aktivnosti je proučiti govorničko djelovanje koji oglašivači upotrebljavaju kako bi nagovorili određenu ciljnu skupinu na kupnju nekog proizvoda.

  Ciljna skupina

  Ciljna skupina je publika kojoj oglašivač namjerava uputiti oglas. To može biti neka veća ili manja skupina – mladi direktor, tinejdžerica, dojenče, žena koja vodi brigu o zdravlju, pustolov ili starija osoba.

  Vaš je zadatak:
  • prikupiti primjere oglašavanja usmjerene prema tri oprečne ciljne skupine
  • prepoznati i objasniti primjere logosa, pathosa i ethosa u oglasima namijenjenima ciljnim skupinama
  • analizirati zahtjeve uvjeravanja pri oglašavanju.
  Prikupljanje primjera
  Galerija oglasa

  Načinit ćete galeriju ispisanih ili digitalnih oglasa.

  Ukoliko ste spojeni na Internet, možete pronaći (i upotrijebiti) zbirke oglasa. Da biste pristupili internetskoj stranici, kliknite ovdje.

  Ispisani oglasi
  1. Prikupite 8 ispisanih oglasa za svaku od tri ciljne skupine (sami odaberite ciljne skupine).
  2. Skupite sve oglase za jednu ciljnu publiku.
  3. Dodajte brojeve oglasima za svaku skupinu od 1-8.
  Kreirajte mapu Digitalni oglasi.
  1. Otvorite mapu Moji dokumenti
  2. Iz izbornika Datoteka, odaberite Nova i potom Mapa.
  3. Upišite ime mape.
  Prikupljanje primjera
  Preuzimanje slika s Interneta
  1. Kada pronađete oglas, kliknite desnim klikom miša na njega i odaberite Spremi sliku kao.
  2. Prikupite po 8 digitalnih oglasa za svaku od tri ciljne skupine. Spremite ih u kreiranu mapu.
  3. Skupite sve oglase za jednu ciljnu publiku i dodajte brojeve oglasima za svaku skupinu od 1-8.
  ...
  Prva ciljna skupina: Prvi oglas
  Predložak uvjerljivog djelovanja

  Otvorit ćete predložak Worda. Vratite se na ovaj vodič kako biste dobili upute o načinu dopune predloška.

  Započnite
  1. Za otvaranje predloška kliknite ovdje.

  Predložak koji govori o tome kako uvjerljivo djelovati na publiku organiziran je u pet dijelova: Prva ciljna skupina, Druga ciljna skupina, Treća ciljna skupina, Sažetak i Analiza.

  Dio svake ciljne skupine sastoji se od dvije stranice: od stranice sa Venn dijagramom za vizualnu analizu i stranice sa tablicom za pisani oblik analize.

  Napomena: Pregled predloška
   Uvjerite se da vam je na raspolaganje pogled na Predložak za uvjerljivo djelovanje u Pretpregledu ispisa:
   • Iz izbornika Pogled, kliknite na Izgled ispisa.
   Prva ciljna skupina: Prvi oglas
   Prva ciljna skupina: Analiza oglasa
   Analiza oglasa: naslov
   • Na prvoj stranici predloška, zamijenite naslov Prva ciljna skupina: naslov s nazivom prve ciljne skupine, npr. Prva ciljna skupina: mladi ekološki osviješten muškarac.
   Kritičko čitanje
   • Pročitajte prvi oglas za ovu ciljnu skupinu. Razmotrite i tekst i grafiku.
   Prilikom čitanja oglasa, upitajte se sljedeće:
   • Što je oglašivač učinio kako bi privukao publiku?
   • Što vas je navelo da tako mislite?
   ...
   Zabilježite odgovore
   Bilježenje odgovora
   Za bilježenje odgovora:
   1. U tablicu pored Vennovog dijagrama upišite naziv oglasa pored broja 1.
   2. Na tipkovnici držite Ctrl, kliknite na broj 1 i povucite kopiju broja na odgovarajuće mjesto u Vennov dijagramu.

   Za svako djelovanje na osjećaje, povucite kopiju na krug Pathosa.

   Za svako djelovanje na razum, povucite kopiju na skupinu Logos.

   Za svako djelovanje na ugled ili vjerodostojnost povucite kopiju na skupinu Ethos.

   Napomena: Broj se može postaviti na sjecište dviju skupina ako smatrate da određeno djelovanje istovremeno obuhvaća oba gledišta.

   Objasnite odgovore
   Primjer objašnjenja odgovora

   Sada ćete objasniti reakciju na oglase. Sljedeće Vam može pomoći da shvatite što se od Vas očekuje.

   Primjer
   1. Kako biste vidjeli cijeli oglas i analizu grafikona, kliknite ovdje.
   2. Pogledajte reklamni panel i pročitajte objašnjenje.
   Primjer objašnjenja odgovora
   Objasnite odgovore
   Objašnjenje odgovora
   Unos objašnjenja
   1. Spustite se u dokumentu do naslova stranice Prva ciljna skupina: analiza.
   2. U prvi red tablice upišite objašnjenja unosa u Vennov dijagram.

   Napomena: Tablica je podijeljena u stupce koji odgovaraju Vennovu dijagramu. Unesite odgovore u odgovarajuće stupce.

   Povezivanje brojeva i riječi
   Povežite brojeve i riječi

   Sada ćete povezati brojeve u Vennovu dijagramu s objašnjenjima ili stavovima u tablici za analizu.

   Ovo je proces u tri koraka:
   • Prvi korak: prepoznavanje teksta
   • Drugi korak: kreiranje knjižne oznake
   • Treći korak: kreiranje hiperveze
   Prvi korak: prepoznavanje teksta
   1. U tablici za analizu postavite kursor ispred objašnjenja koje podržava brojku u Vennovu dijagramu.
   Povezivanje brojeva i riječi
   Povežite brojeve i riječi
   Drugi korak: kreiranje knjižne oznake
   1. Iz izbornika Umetanje odaberite Knjižna oznaka
   2. Pod Naziv knjižne oznake upišite jedinstveno ime (bez razmaka).
   3. Kliknite na dugme Dodaj.
   Korak 3: Kreiranje hiperveze
   1. U Vennovu dijagramu odaberite broj koji odgovara knjižnoj oznaci u tablici za analizu.
   2. U izborniku Umetanje odaberite Hiperveza
   3. Kliknite na Mjesto u ovom dokumentu.
   4. U izboru Odaberite mjesto u ovom dokumentu kliknite na odgovarajuću knjižnu oznaku.
   5. Kliknite na U redu. Isprobajte vezu.
   Prva ciljna skupina: Drugi oglas
   Prva ciljna skupina, Drugi oglas

   Nakon što ste dovršili prvi oglas, prijeđite na drugi.

   Ponovite prethodne korake.
   1. Upišite naziv oglasa pored broja 2 na stranici Vennova dijagrama.
   2. Zabilježite primjerke uvjeravanja u Vennov dijagram.
   3. Upišite objašnjenja unosa Vennova dijagrama u drugi red tablice za analizu.
   4. Povežite unose Vennova dijagrama s objašnjenjima u tablici.
   Druga i treća ciljna skupina
   Druga i treća ciljna skupina

   Nakon što ste jednom napravili vizualnu i pismenu analizu osam oglasa za prvu ciljnu skupinu, ponovit ćete cijeli postupak za drugu i treću ciljnu skupinu.

   Ponavljanje cijeloga postupka
   1. Upotrijebite veze na vrhu stranice Vennova dijagrama kako biste došli do Druga ciljna skupina: naslov.
   2. Uredite naslov tako da odražava posebnost ciljne skupine.
   3. Upišite nazive oglasa pored broja na stranici Vennova dijagrama.
   4. Zabilježite primjerke uvjeravanja u Vennov dijagram.
   5. Upišite objašnjenja unosa Vennova dijagrama u tablicu za analizu.
   6. Povežite unose Vennova dijagrama s objašnjenjima u tablici.
   Sažetak i analiza
   Sažetak

   U predlošku u odjeljku Sažetak upotrijebite pitanja koja će Vam pomoći da uvidite na koji način oglasi djeluju na različite ciljne skupine.

   Analiza
    U predlošku u odjeljku Analiza odgovorite na sljedeća pitanja:
    • Jeste li pronašli primjere Logosa, Pathosa i Ethosa u oglasima namijenjenima pojedinačnoj ciljnoj skupini? Smatrate li da nam ovi drevni principi mogu pomoći da shvatimo kako uvjeravanje utječe na oglašavanje?
    • U primjerima koje ste izabrali, koje uvjeravanje je većina oglašivača upotrijebila?
    • Što zaključujete?
    • Mislite li da današnji oglašivači imaju osjećaj za „Kairos“? Objasnite odgovor.