Dijagrami Prilagođeno iz edClassa, za Vas pripremio SchoolKiT.
  Dijagrami
Dijagrami
Uvod
Dizajn

Pri pisanju, autor pokušava razviti ideju i poduprijeti ju podatcima. Pri tome su oblikovanje i prikaz podataka važni za razumjevanje i prihvaćanje stavova i mišljenja autora. Dijagrami su koristan alat za grafički prikaz međuodnosa podataka, za usporedbu podataka, za grafički prikaz glavne ideje teksta.

Pri odabiru najboljega teksta i najboljeg formata za predstavljanje podataka, autor ne smije smetnuti s uma svrhu pisanja niti veze između misli i podataka. Tekst, oblikovanje stranice i svi grafički elementi trebaju imati svrhu pojašnjenja ideje samog sadržaja.

Kako biste načinili dijagram, trebate nacrtati i napisati podatke. Vaše crtanje postaje rekonstrukcija veza između misli – pomaže Vam grafički oblikovati ideju. Kao ilustracija ili dodatak dijagram može pomoći čitatelju da jasnije vidi „ukupnu sliku“ najvažnijih misli iznesenih u tekstu.

Izazov
Izazov

U ovome vodiču ćete istražiti Alat za umetanje dijagrama kao i Organizacijski dijagram.

Učinit ćete sljedeće:
 • naučit ćete svrhu svake vrste dijagrama u Galeriji dijagrama
 • upoznat ćete se s načinom razmišljanja vezanim uz svaku vrstu dijagrama
 • otvorit ćete i primijeniti jednu vrstu dijagrama u Wordu
Izazov
Organizacijski grafikon
Svrha organizacijskoga grafikona

Organizacijski grafikon prikazuje vezu između skupina i podskupina. Posebno je koristan pri prezentiranju hijerarhijskih odnosa ili postupaka grananja.

Svrha organizacijskoga grafikona
Organizacijski grafikon
Primjeri organizacijskoga grafikona
U stvaranju organizacijskoga grafikona naglasak je na klasifikaciji i odnosu uzroka i posljedice. Upotrijebite ga:
 • kako biste prikazali sustav ljudi ili pojmova rangiranih jedne iznad drugih (npr. likovi grčke mitologije)
 • kako biste isplanirali projekt (npr. istraživački referat) organizacijom povezanih elemenata ili elemenata u nizu
 • kako biste istražili, objasnili ili saželi neki postupak (npr. porijeklo nečega).

Klasifikacija svrstava pojmove u skupine prema sličnim osobinama. Možete to učiniti prema svrsi, kvaliteti i nekim drugim osobinama.

Prikaz odnosa uzroka i posljedice prikazuje odnos između dva postupka ili događaja.

Ciklički dijagram
Svrha cikličkoga dijagrama

Ciklički dijagram prikazuje postupke, odnose i kronologiju neprekidnoga ciklusa. Njime možete opisati postupak koji se ponavlja, a koji teče u jednom smjeru i traži svaki sljedeći korak kako bi održao kretanje.

Svrha cikličkoga dijagrama
Ciklički dijagram
Primjeri cikličkoga dijagrama
U stvaranju cikličkoga dijagrama naglasak je na nizu i odnosu uzroka i posljedice. Upotrijebite ga:
 • kako biste istražili, objasnili i saželi niz cikličkih procesa (npr. opis hranidbenoga lanca)
 • kako biste prikazali čimbenike koji uzrokuju bilo kakvu promjenu kroz vrijeme (npr. opis postupka parlamentarnih izbora)
 • kako biste prikazali odnos uzroka i posljedice nekog procesa gdje prvi element izravno uzrokuje sljedeću akciju (npr. opis procesa nuklearne fizije radioizotopa).

Redoslijed niza se osvrće na neki događaj, opisuje proces ili daje uputstva korak po korak.

Radijalni dijagram
Svrha radijalnoga dijagrama

Radijalni dijagram prikazuje činjenice, poglede, osobine i primjere određene teme. Njime se možete poslužiti pri istraživanju i u pripremi prije pisanja.

Svrha radijalnoga dijagrama
Radijalni dijagram
Primjeri radijalnoga dijagrama
U stvaranju radijalnoga dijagrama naglasak je na klasifikaciji i odnosu uzroka i posljedice, kao i na višestrukome pogledu na stvari. Upotrijebite ga:
 • kako biste naveli činjenice, poglede, osobine i primjere vezane uz određenu temu (npr. klasifikacija osobina dobrog prijatelja)
 • kako biste klasificirali slične elemente u skupinu (npr. dijelove organizma)
 • kako biste prikazali višestruke poglede na određenu temu (npr. različiti pogled različitih skupina na svjetsko tržište).

Višestruki pogled na stvari je postupak određivanja višestrukih pogleda na temu i objašnjavanje razloga, i iznošenje dokaza iza svakoga pogleda. Ovaj postupak Vam omogućuje analizu teme iz različitih kutova.

Piramidalni dijagram
Svrha piramidalnoga dijagrama

Piramidalni dijagram prikazuje odnose koji imaju uporište u temelju.

Svrha piramidalnoga dijagrama
Piramidalni dijagram
Primjeri piramidalnoga dijagrama
U stvaranju piramidalnoga dijagrama naglasak je na klasifikaciji i nizu. Upotrijebite ga:
 • kako biste prikazali faze nečega (npr. faze ljudskoga razvoja)
 • kako biste događaje ili korake prikazali u nizu (npr. koraci pisanja zaključka izlaganja)
 • kako biste prikazali hijerarhijski sustav (npr. feudalni sustav, struktura deduktivne misli).

Redoslijed niza se osvrće na neki događaj, opisuje proces ili daje uputstva korak po korak.

Vennov dijagram
Svrha Vennovoga dijagrama

Vennov dijagram prikazuje odnose između pojedinih skupina. Može prikazati i presjek osobina dvije ili više skupina. Posebno je koristan za naglašavanje zajedničkih osobina u usporedbama.

Svrha Vennovoga dijagrama
Vennov dijagram
Primjeri Vennovoga dijagrama
U stvaranju Vennova dijagrama naglasak je na klasifikaciji i odnosu usporedbe i kontrasta. Upotrijebite ga:
 • kako biste otkrili različitosti (npr. usporedba dvaju proizvoda)
 • kako biste odredili važne kvalitete i osobine zbog kojih su dva proizvoda ista ili različita (npr. različite osobine životinjskih i biljnih stanica)
 • kako biste izveli zaključke o usporedbama ili kontrastima (npr. kako su različite novinske agencije popratile istu priču).

Usporedba je postupak uočavanja sličnosti ili različitosti pojmova. Često se usporedba sličnosti i različitosti može odvijati u isto vrijeme.

Napomena: Nakon umetanja Vennovog dijagrama potrebno je isključiti automatsko oblikovanje kako bi mogli premještati tekstne okvire.

Ciljni dijagram
Svrha ciljnoga dijagrama

Ciljni dijagram prikazuje odnose između dvije ili više skupine. Krugovi označavaju pripadnost. Ovim dijagramom možete i opisati korake do cilja ili Vam može poslužiti u prikupljanju važnih podataka.

Svrha ciljnoga dijagrama
Ciljni dijagram
Primjeri ciljnoga dijagrama
U stvaranju ciljnog dijagrama naglasak je na klasifikaciji i, u nekim slučajevima, na nizu. Upotrijebite ga:
 • kako biste naveli činjenice, objašnjenja ili primjere (npr. poslovi koji traže iskustvo u fizici)
 • kako biste prikazali pripadnost (npr. prikaz važnih odbora u UN-u)
 • kako biste prikazali niz (npr. koraci procesa pisanja).

Redoslijed niza se osvrće na neki događaj, opisuje proces ili daje uputstva korak - po - korak.

...
Stvaranje vlastitog dijagrama
Započnite

Sada ćete načiniti vlastiti dijagram. Ostatak ovog vodiča Vam nudi tehničko vodstvo za kreiranje dijagrama.

Učinite sljedeće:
 1. kliknite ovdje kako biste pokrenuli Word.
 2. iz izbornika Umetanje odaberite Dijagram
 3. Iz Galerije dijagrama odaberite vrstu dijagrama koja najbolje odgovara potrebama Vašeg uratka i kliknite na U redu.
Započnite
...
Stvaranje vlastitog dijagrama
Dizajnirajte svoj dijagram
Dodajte tekst
 1. Za dodavanje teksta, kliknite na Kliknite da biste dodali tekst.
 2. Kada ste gotovi, kliknite izvan tekstualnoga okvira.

Kada kliknete na dijagram, pojavi se plutajuća alatna traka Dijagram. Pomoću nje možete mijenjati, dodavati ili brisati elemente dijagrama.

Dizajnirajte svoj dijagram
Dodajte ili obrišite elemente
 1. Kako biste dodali elemente, na alatnoj traci Dijagrami odaberite Umetni lik.
 2. Kako biste obrisali elemente, odaberite element i na tipkovnici pritisnite Del (Delete).
...
Stvaranje vlastitog dijagrama
Dizajnirajte svoj dijagram
Dizajnirajte svoj dijagram
Oblikujte dijagram
 1. Za oblikovanje dijagrama, na alatnoj traci Dijagram odaberite Samooblikovanje.
 2. U dijaloškom okviru Galerija stilova dijagrama odaberite prikladan stil dijagrama.
 3. Kliknite na Primijeni.

Kada kliknete na dijagram, pojavi se plutajuća alatna traka Dijagram. Pomoću nje možete mijenjati, dodavati ili brisati elemente dijagrama.

Na ovoj alatnoj traci postoje i druge mogućnosti kao odabir izgleda dijagrama i odabir iz galerije stilova. Isprobajte ove alate i otkrijte kako mogu poboljšati Vaš dijagram.