Klimatski dijagrami Prilagođeno iz edClassa, za Vas pripremio SchoolKiT.
  Klimatski dijagrami
Klimatski dijagrami
Klima i živa bića
Uvod

Zašto neko područje ima bujne zelene džungle, drugo travnate brežuljke, a neko treće jalovi pijesak i stijene?

Zašto različita područja nastanjuju različite vrste biljaka i životinja?

Specifične biljne i životinjske vrste preživljavaju i uživaju u određenom području upravo zbog klime. Klima se odnosi na dugoročne (barem 30 godina) vremenske uvjete nekoga područja.

Temperatura zraka i količina oborina utječu na raspodjelu vegetacije u globalnim razmjerima, a posljedica toga je raspodjela životinjskog svijeta i ljudi. Biljke i životinje se na različite načine prilagođavaju okolišu kako bi uspjeli preživjeti u specifičnim klimatskim uvjetima.

O klimatskim dijagramima
Što je klimatski dijagram?

Klimatski dijagram predočuje podatke o klimi. To je grafikon koji prikazuje prosječnu količinu oborina i temperaturu zraka određenoga područja kroz razdoblje od 12 mjeseci.

Na klimatskom dijagramu u primjeru crta predstavlja prosječnu mjesečnu temperaturu zraka izraženu u Celzijevim stupnjevima (ºC), a očitava se pomoću desne osi. Stupci predstavljaju prosječnu mjesečnu količinu oborina u centimetrima (cm), a očitavaju se pomoću lijeve osi.

Izazov
  Kako biste istražili odnos između klimatski dijagrama, bioma koje predstavljaju i biljaka/životinja koje obitavaju u tim biomima, Vi ćete:
  • načiniti klimatski dijagram prema podatcima
  • objasniti grafikone i navesti koji biom je najbolje predstavljen i zašto
  • otkriti koje osobine biljaka i životinja mogu biti presudne za njihov opstanak u određenome biomu.
  O biomima
  Biomi

  Biom je velika ekološka zajednica karakteristične klime, tla, vegetacije i životinjskoga svijeta. Biom određuju dominantne biljne vrste. Vegetacija se mijenja mnogo rjeđe nego životinjski svijet i u izravnom je odnosu s životinjskim vrstama regije. Biome ne definiramo granicama već specifičnim osobinama. Šest najvećih bioma je svrstano prema geografskoj širini, temperaturi zraka i količini oborina.

  Biomi južne geografske širine su tropske prašume i pustinje. Biomi oko Ekvatora su travnjaci i bjelogorične šume. Biomi sjeverne geografske širine su tajga (crnogorične šume) i tundra.

  Otvorit ćete primjer Wordovog predloška. Vratite se na ovaj vodič za pomoć.

  Započnite
  1. Kako biste pročitali o klimatskim uvjetima svakoga bioma, kliknite ovdje.
  Načinite klimatski dijagram
  Započnite

  Napomena za nastavnike: Ova aktivnost predlaže da svaki učenik prouči svih šest bioma. Kako biste skratili svaki projekt, svaki učenik ili grupa učenika može obraditi samo jedan biom. Zatim učenici mogu razmijeniti podatke i sudjelovati u raspravi s ciljem usporedbe podataka.

  Započnite
  1. Kako biste otvorili predložak klimatski dijagrama, kliknite ovdje.
  Svaki radni list predstavlja lokaciju unutar jednog velikog bioma. Za svaku lokaciju Vi ćete:
  • skicirati podatke o temperaturi zraka i količini oborina kako biste načinili klimatski dijagram
  • uporabiti Bilješke o biomima kako biste analizirali klimatski dijagram i svrstali biom koji predstavljate
  • navesti osobine biljnog i životinjskog svijeta bioma.
  ...
  Načinite klimatski dijagram
  Načinite klimatski dijagram
  Kako biste načinili klimatski dijagram:
  1. kliknite na karticu Prva lokacija
  2. označite ćelije od A3 do M5
  3. iz izbornika Umetanje odaberite Grafikon…
  4. u Čarobnjaku za grafikone – korak 1 od 4 – Vrsta grafikona kliknite na karticu Prilagođene vrste
  5. pod Vrsta grafikona odaberite Linijski – stupčasti na 2 osi, a zatim dvaput kliknite na Naprijed
  6. uČarobnjaku za grafikone – korak 3 od 4 – Mogućnosti grafikona kliknite na karticu Naslovi i upišite naslove
  7. kliknite na karticu Legenda i pod Smještaj odaberite Dno, a zatim kliknite Naprijed
  8. u Čarobnjaku za grafikone – korak 4 od 4 – Smještaj grafikona pod Smjesti grafikon odaberite Kao objekt na i kliknite na Završi.
  Oblikovanje klimatski dijagrama
  Oblikovanje klimatski dijagrama
  Smještaj klimatski dijagrama
  1. Kako biste promijenili veličinu grafikona, kliknite na područje grafikona, smjestite pokazivač miša na kvadratne oznake na rubovima ili uglovima podrugčja grafikona, kliknite i povucite strelice u željenome smjeru.
  2. Smjestite grafikon na lijevu stranu radnoga lista.
  Oblikujte font područja grafikona
  1. Kliknite desnim klikom miša na područje grafikona.
  2. Iz padajućega izbornika odaberite Oblikuj područje grafikona.
  3. U dijaloškome okviru Oblikuj područje grafikona kliknite na karticu Font.
  4. Pod Veličina odaberite 8 i kliknite na U redu.
  Ljestvica temperature zraka i količine oborina
  Ljestvica temperature zraka i količine oborina
  Kako biste unaprijedili usporedbu, ljestvice vrijednosti na osima moraju biti iste za svaki klimatski dijagram. Kako biste izmijenili ljestvicu temperature zraka, učinite sljedeće:
  1. desnim klikom miša kliknite na os temperature zraka
  2. iz padajućega izbornika odaberite Oblikuj os
  3. u dijaloškome okviru Oblikovanje osi kliknite na karticu Skaliranje
  4. vrijednosti upišite kao u primjeru i kliknite na U redu.
  kako biste izmijenili ljestvicu količine oborina, učinite sljedeće:
  1. desnim klikom miša kliknite na os količine oborina
  2. iz padajućega izbornika odaberite Oblikuj os
  3. u dijaloškome okviru Oblikovanje osi kliknite na karticu Skaliranje
  4. vrijednosti upišite kao u primjeru. Kliknite na U redu.
  Određivanje bioma i prilagodba
  Protumačite podatke / Istražite prilagodbu
  Vaš klimatski dijagram prikazuje podatke o količini oborina i temperaturi zraka za neki biom.
  1. Pomoću Bilježaka o biomima odredite kojem biomu je Vaš klimatski dijagram najbliži. Svoje odgovore upišite u ćeliju G2.
  2. U ćeliji K7 objasnite na koji način podatci podupiru priapadnost određenom biomu.
  Pomoću knjižnice i/ili Interneta, istražite specifične osobine - barem dvije biljne i dvije životinjske vrste Vašeg bioma.
  1. U ćeliji K8 ukratko objasnite specifične osobine biljaka koje bi im mogle olakšati život i reprodukciju u ovom biomu.
  2. U ćeliji K9 ukratko objasnite specifične osobine životinja koje bi im mogle pomoći da prežive u ovom biomu.
  Mogući zaključci
  Ponovite za ostale lokacije

  Načinili ste grafikon za jednu lokaciju, odredili kojemu biomu vjerojatno pripada i istražili načine prilagodbe biljnih i životinjskih vrsta toga bioma. Sada možete ponoviti cijeli postupak za svaku preostalu lokaciju.

  Razmislite i razgovarajte!
  • Koji biom ima najviše oborina? Zašto?
  • Koji biom ima najmanje oborina? Zašto?
  • Zašto postoji razlika u prosječnim mjesečnim temperaturama zraka između bioma?
  • Koji biom ima najveći raspon temperature zraka i količine oborina? Zašto?
  • Postoji li uzorak u prilagodbama biljnih i životinjskih vrsta pojedinih bioma?