Vrste grafikona „Prentice Hall Technology Applications“ prilagođeno u suradnji s Pearson Education, Inc.
Vrste grafikona
Vrste grafikona
Ovaj će Vas kratki vodič uputiti u najčešće vrste grafikona Microsoft® Office Excela.
Uvod
Stupčasti grafikon
Trakasti grafikon
Linijski grafikon
Tortni grafikon
Naučite više
Uvod
Vrste dijagrama

U programu proračunskih tablica možete stvarati grafikone koji podatke prikazuju na vizualno zanimljiviji način nego što to čine tablice podataka.

Ovaj će Vas kratki vodič uputiti u najčešće vrste grafikona.

Stupčasti grafikon
Što je stupčasti grafikon?

Stupčasti grafikon koristi okomite stupce kako bi prikazao promjene kroz vrijeme naglašavajući određene točke u vremenu.

Primjer:
  • usporedite broj učenika u školi kroz 5 godina
  • usporedite broj stanovnika neke države kroz 5 godina.
Trakasti grafikon
Što je trakasti grafikon?

Trakasti grafikon koristi vodoravne stupce kako bi prikazao različite količine istoga pojma ili predmeta.

Primjeri:
  • usporedite koliko je učenika u svakome razredu u školi
  • usporedite broj stanovnika u 5 različitih država.
Linijski grafikon
Što je linijski grafikon?

Linijski grafikon koristi linije kako bi prikazao promjene kroz vrijeme koje se i dalje događaju.

Primjeri:
  • prikažite broj studenata u jednom razredu svake godine
  • prikažite porast broja stanovnika jedne države svakoga mjeseca u zadnjih 10 godina.
Tortni grafikon
Što je tortni grafikon?

Tortni grafikon koristi dijelove kruga kako bi prikazao različite dijelove u odnosu prema cjelini.

Primjeri:
  • prikažite postotak učenika u svakome razredu
  • prikažite postotak broja stanovnika neke države po različitim dobnim skupinama.
Naučite više
Naučite više
Kako biste naučili više o mogućnostima Excela, pogledajte sljedeće vodiče:
Kako biste naučili više o grafikonima u Excelu, pogledajte dodatne vodiče Microsoft Office Onlinea:

Ovaj je vodič prilagođen iz „Prentice Hall Technology Applications“. Za više informacija posjetite internetsku stranicu Prentice Hall.

Vodič prilagodila Ankica Jagnjić.