Funkcije „Prentice Hall Technology Applications“ prilagođeno u suradnji s Pearson Education, Inc
Funkcije
Funkcije
Ovaj će Vas kratki vodič uputiti u uporabu ugrađenih funkcija Microsoft® Office Excela.
Što su funkcije?
Pisanje funkcija
Umetanje funkcije
Naučite više
Što su funkcije?
Funkcije

Funkcija je formula ugrađena u Excel. Neke su opće, kao funkcije zbrajanja ili računanja prosjeka, a neke su specijalizirane, kao funkcije osmišljene za inženjering, statistiku i financije.

Neke od najčešćih funkcija u Excelu su:
 • Average - vraća prosjek argumenata koji mogu biti brojevi ili nazivi, polja ili reference koje sadrže brojeve
 • Count - broji ćelije koje sadrže brojeve i brojčane vrijednosti u popisu argumenata
 • Maximum - vraća najveći broj iz skupa zadanih brojeva i zanemaruje logičke vrijednosti i tekst
 • Minimum - vraća najmanji broj iz skupa zadanih brojeva i zanemaruje logičke vrijednosti i tekst
 • Sum - zbraja sve brojeve u rasponu ćelija.
Pisanje funkcija
Pisanje funkcija

Svaka funkcija ima svoju sintaksu ili pravila pisanja.

Funkcije se sastoje od tri dijela:
 • znak jednakosti (=) koji je simbol koji upućuje na izračun
 • ključna riječ, naziv funkcije, kao što je SUM ili AVERAGE
 • argumenti ili podatci koje funkcija mora uporabiti i koji se nalaze u zagradama.

Argumenti funkcije su najčešće adrese ćelija ili raspon ćelija, a mogu biti i broj, tekst, nadnevak ili drugi slični podatci.

Pisanje funkcija
Rasponi

Argumenti funkcije se često sastoje od niza ćelija ili skupine ćelija.

Kako biste upisali niz nepovezanih ćelija kao argument funkcije, upisujete adrese tih ćelije odvojene znakom točka-zarez (;).

Kako biste upisali niz susjednih ćelija kao argument funkcije, upišite adresu ćelije u gornjem lijevom uglu i adresu ćelije u donjem desnom uglu raspona odvojene znakom dvotočja (:).

Na primjer, ako želite pomoću funkcije SUM zbrojiti vrijednosti ćelija B4, B5, C4 i C5, Vaša funkcija će izgledati ovako: =SUM(B4:C5).

Ova dva načina možete i kombinirati.

Na primjer, funkcija =SUM(B4:C5;G8;J5) zbroja vrijednosti ćelija B4, B5, C4 i C5 i tome još dodaje vrijednosti u ćelijama G8 i J5.

Najjednostavniji unos raspona je da nakon poziva funkcije povlačenjem po ćelijama označite željeni raspon.

Ako u raspon ulazi više odvojenih područja, pri označavanju držite pritisnutu tipku CTRL na tipkovnici.

Pisanje funkcija
Kopiranje funkcija

Ako različiti dijelovi tabličnoga proračuna traže istu funkciju, potrebno ju je samo jednom napisati, a zatim kopirati i zalijepiti.

Pretpostavimo da ćelija D2 ima funkciju =SUM(A2:C2). Ovu formulu možete kopirati i zalijepiti u ćeliju D3. U toj ćeliji se formula automatski mijenja u =SUM(A3:C3).

Štoviše, istu formulu možete zalijepiti iz ćelije D3 u bilo koju drugu ćeliju, pa čak i D500! U svakom slučaju, formula bi se promijenila i zbrajala bi vrijednosti stupaca A, B i C istoga retka. Do ovoga dolazi jer reference ćelije sadržane u funkciji nisu čvrsto vezane uz položaj. Kada se formula kopira, reference se automatski prilagode i koriste adrese ćelija na novom položaju formule.

Kopiranje formule može se dobiti i korištenjem mogućnosti automatskog popunjavanja.

Ako formulu iz ćelije D2 želite kopirati u ćelije od D3 do D10, tada nakon upisa formule označite područje od D2 do D10, u izborniku Uređivanje odaberite Ispune i zatim naredbu Na dolje.

Umetanje funkcije
Dijaloški okvir Umetanje funkcije
Okvir Umetanje funkcije Vam može pomoći da pronađete odgovarajuću funkciju i unesete argumente.
 1. Kliknite na alat Umetni funkciju na traci formule.
 2. Otvara se dijaloški okvir Umetanje funkcije.
 3. Odaberite odgovarajuću kategoriju funkcije i iz abecedne liste te kategorije pronađite onu koja Vam je potrebna.
 4. Da biste dobili argument funkcije, ispunite polja za raspone, uvjete ili tekst, u skladu s uputama.
Naučite više
Naučite više
Kako biste naučili više o mogućnostima Excela, pogledajte sljedeći vodič:
Kako biste naučili više o mogućnostima automatskoga popunjavanja u Excelu, pogledajte dodatne vodiče Microsoft Office Onlinea:

Ovaj je vodič prilagođen iz „Prentice Hall Technology Applications“. Za više informacija posjetite internetsku stranicu Prentice Hall.

Vodič prilagodila Ankica Jagnjić.