Formule „Prentice Hall Technology Applications“ prilagođeno u suradnji s Pearson Education, Inc.
Formule
Formule
Ovaj će Vas kratki vodič uvesti u osnove stvaranja formula u Microsoft® Office Excelu 2003.
Što je formula?
Upis formule u radni list
Rad sa složenijim formulama
Nazivi ćelija umjesto brojeva u formulama
Uporaba funkcija
Saznajte više
Što je formula?
Formule u Excelu

Formule su jednakosti koje izvode matematičke radnje s brojevima na Vašem radnom listu.

One Vam omogućuju da koristite Excel kao kalkulator.

Ovdje ćete naučiti kako zbrajati, dijeliti, množiti i oduzimati pomoću formula u Excelu.

Također ćete naučiti kako upotrijebiti formulu koja će kasnije ažurirati promjene vrijednosti u tablici.

Upis formule u radni list
Pisanje formule

Pritisnite na ćeliju u kojoj želite rezultat formule i upišite formulu u traku formule.

Formulu započinjete upisom znaka jednakosti kako bi ju program prepoznao kao formulu iz koje treba izračunati vrijednost.

Kada ste napisali formulu, pritisnite Enter.

Time ste dovršili pisanje formule i u ćeliji se pojavljuje rezultat.

Primjer: Sljedeća formula zbraja 5 i 2: =5+2
Upis formule u radni list
Jednostavne formule

Mnoge formule koriste osnovne računske operacije kao što su zbrajanje (+), oduzimanje (–), množenje (*) i dijeljenje (/).

Pisati jednostavnu formulu je kao osmišljavati jednostavan matematički zadatak.
  • Kako biste zbrojili 5 i 2, napišite =5+2.
  • Kako biste podijelili 5 sa 2, napišite =5/2.

Još jedna korisna mogućnost je operator ^. Taj operator pokazuje koliko je puta određeni broj upotrijebljen u množenju.

Na primjer, 2^2 je 2 * 2; 2^3 je 2 * 2 * 2.

Upis formule u radni list
Složene formule

Možete pisati i složenije formule. One mogu sadržavati više brojeva (=1+2+3+4+5), kao i više od jedne matematičke operacije.

Na primjer, pretpostavimo da posjedujete dućan koji je u jednom mjesecu prodao 50 primjeraka jedne igre, a drugoga mjeseca 56 primjeraka. Želite znati koliki je postotak porasta prodaje te igre.

To možete doznati ispisivanjem sljedeće formule =(56–50)/50.

U ovoj formuli, oduzimate 50 od 56 kako biste dobili broj dodatnih igara koje ste prodali.

Zatim rezultat podijelite s 50, odnosno brojem igara prodanih prvoga mjeseca kako biste došli do postotka porasta prodaje.

Odgovor je 0,12 - odnosno 12 %.

Rad sa složenijim formulama
Hijerarhija računskih operacija

Mnoge se formule, kao =(56–50)/50, sastoje od dvije ili više računskih operacija. Kako Excel zna koju pokrenuti prvu?

Excel se koristi definiranim redoslijedom operacija.

Ovo pravilo govori Excelu da prvo izvrši najvažniju operaciju. Zatim ostale izvršava po redu, od najvažnije do najmanje važne.

Operacije su stupnjevane na sljedeći način:
  1. operacije su u zagradi najvažnije
  2. zatim dolazi potencija
  3. slijedi ih množenje i dijeljenje
  4. na kraju su zbrajanje i oduzimanje.
Rad sa složenijim formulama
Redoslijed procjene

Na primjer, želite napisati formulu koja će pronaći prosjek brojeva 29, 34 i 27.

Formula =(29+34+27)/3 je ono što Vam treba.

Zagrade unutar formule govore programu da prvo zbroji ova tri broja. Zbroj, 90, se tada dijeli s 3 kako biste došli do prosjeka, odnosno 30.

Formula =29+34+27/3 nije točna.

Ovdje će program prvo podijeliti 27 s 3 jer je dijeljenje po zadanoj hijerarhiji važnije od zbrajanja. Zatim program rezultatu, 9, dodaje 29 i 34 - i dobivate rezultat 72.

Neke formule sadrže više od jedne operacije iste važnosti, kao što su zbrajanje i oduzimanje.

U ovom slučaju, te operacije se izvršavaju redom slijeva nadesno.

Nazivi ćelija umjesto brojeva u formulama
Nazivi ćelija

Dosad smo Vam pokazali kako se koristiti formulama koje sadržavaju brojeve.

Međutim, formule mogu sadržavati i nazive ili adrese ćelija.

Na primjer, želite pomnožiti broj 5 iz ćelije A1 s brojem 3 iz ćelije B2.

Umjesto formule =5*3 možete napisati =A1*B2.

Broj u formuli se nikad ne mijenja i rezultat je uvijek isti.
Ako u formuli upotrijebite adresu ćelije, formula za izračun će upotrijebiti vrijednost broja u pripadajućoj ćeliji.
Uporaba funkcija
Funkcija SUM

Zbrajanje brojeva je uobičajen zadatak. Stoga proračunske tablice sadrže funkciju SUM, odnosno Zbroj vrijednosti. Ovu funkciju na alatnoj traci predstavlja simbol Σ. Jednostavno označite ćelije koje želite zbrojiti i pritisnite taj simbol. Zbroj se pojavljuje u sljedećem retku.

Možete učiniti i obratno: kliknite u ćeliju u koju želite upisati rezultat zbroja, pozovite funkciju SUM simbolom Σ, a zatim označite područje koje želite zbrojiti i pritisnite Enter.

Saznajte više
Saznajte više
Ako želite saznati više o Excelu, pogledajte sljedeći vodič:
Ako želite saznati više o automatskim mogućnostima Excela, pogledajte dodatne vodiče Microsoft Office Onlinea:

Ovaj je vodič prilagođen iz „Prentice Hall Technology Applications“. Za više informacija posjetite internetsku stranicu Prentice Hall.

Vodič prilagodila Ankica Jagnjić.