Istraživanje proračunskih tablica „Prentice Hall Technology Applications“ prilagođeno u suradnji s Pearson Education, Inc.
Istraživanje proračunskih tablica
Istraživanje proračunskih tablica
Ovaj će Vas kratki vodič uvesti u osnove proračunskih tablica, programa Microsoft® Office Excela 2003.
Osnove proračunskih tablica
Upis podataka u ćelije radnog lista
Dijagrami i grafikoni
Uporaba proračunskih tablica u svakodnevnom životu
Naučite više
Osnove proračunskih tablica
Proračunske tablice
Program proračunskih tablica, kao Microsoft Excel, obrađuje podatke u tablicama. Pomoću programa proračunskih tablica možete:
 • prikazati brojeve i tekst, retke i stupce koje je lako iščitavati
 • računati i prikazati rezultate
 • automatski ponovno izračunati rezultate nakon promjene podataka
 • osmisliti grafikone i dijagrame kako biste prikazali podatke.

Ove osobine čine proračunske tablice izvrsnim alatom za rad s podatcima koji uključuju i brojeve. Pretpostavimo da radite za tvrtku koja treba odrediti cijenu za određeni proizvod. Pomoću proračunskih tablica možete prikazati moguću zaradu tvrtke s nekoliko različitih cijena. Program proračunskih tablica brzo pronalazi rezultate koji Vam mogu poslužiti i pri određivanju cijene.

Tablica uključuje redtke i stupce, koji sačinjavaju mrežu ćelija u koje upisujemo podatke.
Osnove proračunskih tablica
Kako se snaći u proračunskim tablicama

U programu je proračunskih tablica Vaš sadržaj prikazan u posebnom obliku dokumenta nazvanom radni list, koji se sastoji od okomitih stupaca i vodoravnih redaka.

Stupci su označeni slovima, a redci brojevima.

Stupac i redak se susreću u ćeliji.

Svaka ćelija ima jedinstven naziv – svoju adresu koja se sastoji od slova pripadajućeg stupca i broja pripadajućeg retka.

Na primjer, stupac C i redak 10 tvore ćeliju koja ima adresu C10.

Upis podataka u ćelije radnog lista
Tipovi sadržaja
U proračunsku tablicu možete unijeti četiri vrste sadržaja:
 • brojevi
 • tekst
 • nadnevci i vrijeme
 • formule i funkcije.
Upis podataka u ćelije radnog lista
Upis brojeva

Možete upisivati cijele brojeve, razlomke ili decimalne brojeve.

Zadano poravnanje brojeva u ćeliji je udesno.

Ako je broj prevelik za ćeliju, možda Vam se pojavi skupina simbola kao ######.

Kako bi Vam se pokazao cijeli broj, morate promijeniti širinu stupca.

Širinu stupca mijenjate tako da ili pritisnete na desni rub zaglavlja tog stupca i povučete ga udesno ili kliknete dvaput na rub zaglavlja tog stupca.

Upis podataka u ćelije radnog lista
Upis teksta

Pod tekstom se podrazumijeva upis slova, ali i kombinacija slova, brojeva i znakova.

Zadano poravnanje teksta u ćeliji je ulijevo.

Ako imate previše teksta za jednu ćeliju, on će prijeći u prvu ćeliju zdesna – ako je prazna. Ako ta ćelija već sadrži tekst, dugi će tekst iz prve ćelije biti samo djelomično prikazan. Početni dio teksta će biti vidljiv, a ostatak će biti skriven ispod susjedne ćelije.

Kao i kod brojeva, kako biste vidjeli cijeli tekst, trebate proširiti čitav stupac.

Osim proširenja stupca, tekst možete učiniti vidljivim i ako iz izbornika Oblikovanje odaberete naredbu Ćelije i na drugoj kartici Poravnanje uključite mogućnost Prelamaj tekst ili ako uključite mogućnost Stisni da stane.

Upis podataka u ćelije radnog lista
Upis nadnevaka i vremena

Vrijeme možete jednostavno upisati u obliku sata i minuta: 07:45 ili 12:52.

Nadnevak najjednostavnije možete upisati kao dan.mjesec.godina - bez točke iza godine.

Upis podataka u obliku datuma ili vremena omogućuje Excelu da s tim podatcima izvršava računske operacije, redanja ili uspoređivanja.

Vrijeme i nadnevke možete u tablici prikazati u različitim formatima.

Na primjer, 1. studeni 2005. možete prikazati kao 01/11/05 ili 1.stu.05 (bez točke iza godine).

Oblik ispisa ovih podataka možete odabrati tako da iz izbornika Oblikovanje odaberete naredbu Ćelije i na prvoj kartici odaberete vrstu broja Datum ili Vrijeme i zatim odaberete odgovarajući oblik prikaza.

Upis podataka u ćelije radnog lista
Upis formula

Formula je matematički izraz koji povezuje i izračunava različite vrijednosti i brojeve u proračunskoj tablici.

Za upis formule, pritisnite na ćeliju u kojoj želite rezultat formule i upišite formulu. Upis formule je potrebno započeti znakom jednakosti, a zatim upisujete ili aritmetički izraz s adresama ćelija čijim podatcima želite računati ili upisujete neku od definiranih funkcija u Excelu.

Upis jednostavne formule je kao rješavanje matematičkog zadatka. Kako biste zbrojili 5 i 2, jednostavno upišite =5+2. Kako biste podijelili 5 s 2, upišite =5/2.

Kako biste zbrojili sadržaje ćelija, koristite adrese tih ćelija. Jednostavno upišite =A2+B2.

Kako biste zbrojili sadržaje ćelija od A2 do A8 u formulu upišite funkciju za zbroj i raspon adresa ćelija. Jednostavno upišite =SUM(A2:A8).

Kada ste upisali formulu, pritisnite Enter. Time je formula dovršena i u ćeliji se pojavljuje rezultat.

Dijagrami i grafikoni
Stvaranje grafikona

U proračunskim tablicama možete kreirati dijagrame i grafikone. Oni podatke prikazuju na vizualno zanimljiviji način od tablice. Jednostavno označite ćelije koje sadržavaju podatke koje želite u grafikonu, a zatim iz izbornika Umetanje odaberite Grafikon.

Odaberite vrstu grafikona.
 • Stupčasti grafikoni uspoređuju različite vrijednosti duž kategorija, na primjer, koliki je broj učenika u pojedinom razredu.
 • Tortni grafikoni prikazuju kako se dijelovi odnose prema cjelini, odnosno udio pojedine vrijednosti u ukupnoj vrijednosti. Na primjer, tortni grafikon može prikazati postotak svih učenika jedne godine po razredima.
 • Linijski grafikoni prikazuju promjenu kroz vrijeme, kao broj učenika po godini rođenja.

Nakon što ste odabrali vrstu grafikona, dijaloški Vas okviri vode kroz postupak. Kada ste oblikovali grafikon, možete ga i kopirati, a zatim zalijepiti u drugi dokument.

Uporaba proračunskih tablica u svakodnevnom životu
Pomoću proračunskih tablica vodite evidenciju svojih ocjena

Pretpostavimo da trebate voditi evidenciju svojih ocjena iz jednog predmeta kako biste mogli izračunati prosječnu ocjenu na kraju polugodišta. Proračunske tablice su savršen program za ovu vrstu zadatka.

Svoje ocjene možete upisivati u stupcu. U susjedni stupac možete dodati nove ocjene. Proračunska tablica može zbrojiti Vaše ocjene i izračunati Vam prosjek.

U ćeliju B10 upišite formulu =AVERAGE(B3:B7), a zatim pritisnite Enter.

Nakon promjene neke od ocjena, prosjek će Vam automatski biti ponovno izračunat. Razmislite koliko vremena bi Vam bilo potrebno da prosjek računate svaki put ponovo sami!

Ocjene možete prikazati i grafikonomom: označite imena predmeta i ocjene iz predmeta i pozivom čarobnjaka za grafikone umetnite grafikon.

Naučite više
Ostali vodiči:
Za dodatne informacije o proračunskim tablicama, pogledajte ostale vodiče PUP-a:
Ako želite naučiti više, pogledajte dodatne vodiče na Microsoft Office Onlineu:

Ovaj vodič je prilagođen iz „Prentice Hall Technology Applications“. Za više informacija posjetite internetsku stranicu Prentice Hall.

Vodič prilagodila Ankica Jagnjić.