Pripremanje za prezentaciju
Pripremanje za prezentaciju
Ovaj će Vam kratki vodič pokazati kako Vam Microsoft Office PowerPoint 2003 može pomoći da se pripremite za prezentaciju.
Zašto se pripremati?
Pregledajte bilješke
Vježbajte redoslijed slajdova
Trajanje prezentacije
Pripremite radne listove
Posljednji savjeti
Naučite više
Zašto se pripremati?
Priprema za prezentaciju

Pri prezentiranju ćete biti opušteniji i sigurniji u sebe ako odvojite malo vremena za pregled bilježaka uz svaki slajd i za vježbu prezentiranja.

Pri pripremi za prezentaciju zapamtite sljedeće:
  • pregledajte bilješke uz svaki slajd
  • vježbajte redoslijed slajdova
  • vježbajte prezentiranje
  • odredite vremensko trajanje prezentacije
  • načinite radne listove za publiku.

Na sreću, Microsoft PowerPoint sadrži alate koji Vam mogu pomoći pri ovim zadatcima.

Pregledajte bilješke
Pregledajte bilješke

Pri kreiranju prezentacije možete se koristiti okvirom za bilješke na svakom slajdu gdje možete navesti detalje koje želite iznijeti.

Prilikom pripreme za prezentaciju i same prezentacije, ovim se bilješkama možete podsjetiti na određene važne podatke.

Možete ispisati stranice sa slajdom i pripadajućim bilješkama.

Pomognite si ovim bilješkama pri uvježbavanju prezentacije.

Pregledajte bilješke
Vježbajte redoslijed slajdova
Vježbajte

Vježbajte redoslijed slajdova.

Zapamtite da ćete se pri prezentaciji možda morati vratiti unatrag ako netko postavi pitanje vezano uz raniji slajd ili u slučaju da preskočite jedan slajd.

Možete se koristiti mišem i strjelicama na tipkovnici za pomicanje unaprijed i unatrag.

Također se možete poslužiti strjelicama gore i dolje na tipkovnici.

Odaberite jedan način koji Vam najbolje odgovara i ne mijenjajte ga tijekom cijele prezentacije.

Vježbajte redoslijed slajdova
Uvježbajte izlaganje

Ponovite izlaganje dovoljan broj puta kako biste se u potpunosti upoznali s materijalom.

Važno je vježbati prezentaciju od početka do kraja – naglas.

Ako je moguće, zamolite nekoga tko će poslušati Vašu prezentaciju i dati Vam povratnu informaciju.

Ako ne možete pronaći publiku za vježbanje, vježbajte ispred ogledala.

Možete se i snimiti pri prezentiranju da čujete kako zvučite.

Trajanje prezentacije
Trajanje prezentacije

Ako je vrijeme koje imate na raspolaganju za prezentiranje ograničeno, držite se zadanog vremena.

Ako i nemate ograničeno vrijeme, neka Vam prezentacija bude kratka kako biste zadržali interes publike.

Pri uvježbavanju pratite trajanje prezentacije i po potrebi prilagodite prezentaciju.

Minimalno vrijeme za jedan slajd je jedna minuta. Ako ste se na nekom slajdu previše zadržali s pričanjem - podijelite sadržaj na dva slajda.

Ne žurite kod slajdove sa slikama, ostavite dovoljno vremena u prezentiranju da ih publika može pažljivo vidjeti i doživjeti.

PowerPoint Vam može pomoći praćenjem vremena dok vježbate. Kako biste snimili vrijeme, odaberite Proba vremena prezentacije iz izbornika Dijaprojekcija.

Ovdje se snima trajanje svakog slajda i možete vidjeti ukupno trajanje prezentacije na kraju dijaprojekcije.

Pripremite radne listove
Pripremite radne listove za publiku

Želite li dati publici kopije prezentacije, možete im dati radne listove – ispisanu inačicu slajdova gdje možete uključiti i bilješke.

Brošura publici olakšava praćenje prezentacije, oslobađa publiku potrebe za prepisivanjem sadržaja slajda i omogućava pravljenje bilježaka uz slajd.

Odaberite oblik brošure u skladu sa svrhom predavanja i ovisno o publici.

Nije naodmet ispisati radni list s bilješkama za sebe, čak i ako Vam ne treba za publiku.

Možete ga koristiti prilikom prezentiranja kao podsjetnik.

Pripremite radne listove za publiku
Posljednji savjeti
Opustite se!

Sad ste spremni održati prezentaciju kao profesionalac. Opustite se!

Spremite Vašu prezentaciju na CD ili na prenosivu memoriju.

Ako u prezentaciji koristite linkove na multimedijalne sadržaje kao što su glazba ili filmovi, spremite Vašu prezentaciju opcijom Paket za CD iz izbornika Datoteka.

Time ćete osigurati da svi linkovi rade i kad prezentaciju pokrećete sa tog drugog računala.

Još jedan savjet: Ako koristite svoje računalo za prezentaciju, nemojte zaboraviti isključiti Instant Messagera ili razna upozorenja.
Naučite više
Dodatni vodiči
Ako želite naučiti više o pripremi za prezentaciju, pogledajte dodatne vodiče na engleskom jeziku na Microsoft Office Onlineu:
Za dodatne informacije o prezentacijama u PowerPointu, pogledajte ostale vodiče PUP-a.

Vodič prilagodila Ankica Jagnjić.